Technological and Methodological Support of National Forest Inventory of Ireland II
Statistical forest inventory

Po úspěšném dokončení národní inventarizace lesa se irská strana rozhodla pro opakování inventarizace, které by mělo začít v roce 2010. Opakovaná inventarizace nebude jednorázová, ale nepřetržitá s 5letým cyklem, každý rok bude tedy změřeno 20 % ploch. Přípravy na opakování inventarizace začaly již v roce 2009 metodickou a technologickou konzultací se specialistou z irského Forest Service.