Technological and methodological assistance to the Forest Inventory in Belgium
Statistical forest inventory Forest health monitoring Environmental management

Letošní aktivity IFER v Belgii jsou pokračováním projektů započatých již v minulých letech. IFER dodal technologii a poskytl metodickou podporu několika belgickým institucím: Katolická univerzita v Lueven, Research Institute for Nature and Forest (INBO) a Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). ANB provádí národní inventarizaci vlámské části Belgie.